Bestuur van s.v. ergasia

v.l.n.r. Iris Gruppen, Vincent Kainama, Stef de Lange, Hester Segaar.

Wij zijn het vijftiende bestuur van studievereniging Ergasia. Wij staan voor vier speerpunten:

• Het verhogen van de kennistransfer door het organiseren van lezingen en workshop afgestemd op het curriculum.

• Het dichter bij elkaar brengen van het bedrijfsleven en de studie door in samenwerking met beroepsprofessionals bedrijfsbezoeken te organiseren.

• Het vergroten van netwerken door het bij elkaar brengen van studenten, docenten, alumni, en mensen uit het bedrijfsleven.

• Het maken van onvergetelijke herinneringen door het organiseren van reizen, sociale activiteiten en het vijfde lustrum.

De missie van het vijftiende bestuur voor Studievereniging Ergasia is als volgt verwoord: “Een onvergetelijke bijdrage leveren aan jouw studie ”

De bestuursleden

Iris Gruppen

Intern coördinator

Als Intern Coördinator ben ik verantwoordelijk voor het vormen, het aansturen en het ondersteunen van de commissies. Ik ben als het ware de schakel tussen de commissies en het bestuur. Tot slot maak ik het handboek en de jaarplanningen voor de commissies.

Vincent Kainama

Penningmeester, Extern coördinator 

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. Hierbij probeer ik altijd kritisch te zijn op de wijze waarop het geld besteed wordt. Hierbij hou ik zicht op de lange termijn doelen van de vereniging. Daarnaast ben ik als Extern Coördinator verantwoordelijk voor het werven van en onderhouden van contacten met onze partners en sponsoren.

Stef de Lange

Voorzitter 

Als voorzitter ben ik verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Ik zorg er daarom voor dat het bestuur te allen tijde goed functioneert. Tot slot ben ik het aanspreekpunt voor de leden, andere verenigingen, de SSA, de Hanzehogeschool en de docenten.

Hester Segaar

Secretaris 

Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor het bewaken en coördineren van de informatievoorziening en de informatiestroom. Daarnaast notuleer ik tijdens de vergaderingen en beheer en onderhoud ik het archief. Tot slot hou ik dagelijks de Facebook pagina bij.