Bestuur

Wij zijn het achttiende bestuur van studievereniging Ergasia. Wij staan voor zes speerpunten:

  • De drempel voor studenten verlagen om sociale contacten aan te gaan binnen de opleiding HRM;
  • De focus leggen op het mentale en fysieke welzijn van de leden van de studievereniging;
  • Leden van de vereniging op sociaal en professioneel gebied laten ontwikkelen door een scala aan studie gerelateerde en sociale activiteiten te organiseren;
  • Het zijn van een toegankelijke studievereniging door middel van het creëren en behouden van een open en transparante sfeer;
  • De vereniging verder laten ontwikkelen op gebied van professionalisering;
  • Een schakel bieden tussen studenten, docenten en het bedrijfsleven.

Thomas van Oenen

Voorzitter

Als voorzitter ben ik verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Ik zorg er daarom voor dat het bestuur te allen tijde goed functioneert. Tot slot ben ik het aanspreekpunt voor de leden, andere verenigingen, de SSA, de Hanzehogeschool en de docenten. 

Isabelle Harink

Secretaris

Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor het bewaken en coördineren van de informatievoorziening en de informatiestroom. Daarnaast notuleer ik tijdens de vergaderingen en beheer en onderhoud ik het archief. Tot slot hou ik dagelijks de Facebook pagina bij.

Ruben Bartelds

Penningmeester

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. Ik houd onder andere de boekhouding bij en stel de begroting op. Hierbij probeer ik altijd kritisch te zijn op de wijze waarop het geld besteed wordt.

Rami Kerkeni

Intern coördinator

Als Intern Coördinator ben ik verantwoordelijk voor het vormen, het aansturen en het ondersteunen van de commissies. Ik ben als het ware de schakel tussen de commissies en het bestuur. Tot slot maak ik het handboek en de jaarplanningen voor de commissies.

Thirza van Put

Extern coördinator

Als extern coördinator ben ik verantwoordelijk voor het werven van en onderhouden van contacten met onze partners en sponsoren. Ik sta er voor open om uw ideeën betreft een partnerschap met de vereniging te realiseren.

Bent u geïnteresseerd in een partnerschap met Ergasia of heeft u nog andere vragen betreft de vereniging, dan kunt u gerust contact opnemen.